1. Bc. Aleš Kouřim
     Rekonstrukce a rehabilitace nekompaktního bloku v Plzni
     Reconstruction and rehabilitation of a non-compact block in Pilsen

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Lampa
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Práce se zabývá dostavbou, rekonstrukcí a rehabilitací bloku v těsné blízkosti historického centra Plzně. V návrhu reaguji na tendence města, doplnit zástavbu a najít vhodnou občanskou vybavenost do daného místa. Blok se stává specifickým především svým tvarem, rozlohou a umístěním.

     2. Synopsis

      Thesis deals with the completion of construction, reconstruction and rehabilitation block close the historic center of Pilsen. The proposal responds to the tendency of cities to supplement buildings and find the right amenities to the site. The block becomes especially its specific shape, size and location.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Luděk Podlipný

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP - část 1 PDF 14 MB
      2. portfolio DP - část 2 PDF 9 MB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …