1. Bc. Tomáš Kučera
     Transformační územní Nusle - Michle
     Transformation area Nusle - Michle

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Transformační území Nusle-Michle 

      Cílem je navrhnout individuální bydlení na hraně kompaktního města a transformačního území. Důraz je kladen na naplnění základních požadavků, které očekávají lidé, stěhující se za město. Území vhodné k tomuto účelu bylo vybráno na Praze 4, severní část Michle, jako jedno z transformačních ploch, zpracovaným v předdiplomní fázi projektu. Nově navržená městská struktura by měla účelně využít maximum možných ploch, respektovat současný charakter území a reflektovat současné a zejména budoucí potřeby města. Projekt by měl dokázat životaschopnost této myšlenky v rámci konkrétní lokality v Praze 4.

     2. Synopsis

      Transformation area Nusle-Michle

      The main task is to design an individual residential area on the edge of the compact city and transform territory. The emphasis is on fulfilling requirements of people who are moving to the suburbs. Suitable area for this purpose was chosen in Prague 4, the northern part Michle, as one of the areas of transformation, thesis is related to the preparation project on thís topic. The newly designed urban structure should effectively utilize as much as space possible, respecting the existing character of the area and reflect on the present and especially the future needs of the city. The project should prove the viability of this idea in the context of specific locations in Prague 4.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Petr Malinský

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 20 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. Axonometrie
      2. Vnitroblok
      3. Nová ulice
      4. Ulice K Podjezdu
      5. Od Vršovického nádraží
      6. U potoka Botič

      Axonometrie

      

    
    


Please wait …