1. Bc. Helena Sladovníková
     Železniční stanice Praha - Výstaviště
     Railway station Prague - Výstaviště

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Zadáním diplomové práce bylo navrhnout jednu z nových plánovaných železničních zastávek v rámci modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla plánované SŽDC. Navrhuji viadukt a zastávku městskou, městotvornou, pražskou, pro Letnou, pro Výstaviště s aktivním pronajímatelným parterem. Fasády čerpají z mohutných holešovických fasád a vzdušných  funkcionalistických mosazných výloh. Hledám vztah mezi člověkem a dopravní stavbou skrze architektonický detail.

     2. Synopsis

      The task of the diploma thesis was to design one of the newly planned railway stations as a part of the modernisation of the Prague – Kladno line with a turn to the Vaclav Havel´s airport. I design an urban viaduct and station, for Prague, for Letna district, for Výstaviště with active rentable parterre. The facades are inspired by the  heavy facades of the Holesovice district and by the light functionalist brass show windows. I am searching for a relationship between man and a traffic building through architectural detail.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. MgA. Jan Žalský

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 15 MB
      2. posudek vedoucího DP PDF 232 KB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. hlavní vstup
      2. nástupiště
      3. předprostor
      4. průhled na Výstaviště
      5. ovi
      6. řez

      předprostor

      

    
    


Please wait …