1. Bc. Štěpán Matějka
     Železniční stanice Praha - Výstaviště
     Railway station Prague - Výstaviště

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Holešovické výstaviště, Matějská pouť, akvárium, hokejová hala, Stromovka, aj.  A na kraji železniční zastávka. Zastávka, která je vstupní branou do části města, kde spěch není na programu dne. Proto navrhuji stanici jako další z řady pavilonů, tedy stavby tak typické pro výstaviště nebo parky. Pavilon, která zároveň propojuje Holešovické výstaviště pěší promenádou se sloupořadím s Holešovicemi a budoucí čtvrtí Bubny-Zátory.

     2. Synopsis

      Holešovice exhibition, St. Matthew's Fair, aquarium, hockey hall, Stromovka, and others. And on the side of the railway station. Stop, which is the gateway to the city, where the rush is not on the agenda. Therefore, I propose the station as another in a series of pavilions, thus building so typical of the fairgrounds or parks. The pavilion, which also connects Holešovice exhibition pedestrian promenade portico with Holešovice and future quarters Drums-Zátory.

      
     1. Oponent

      Richard Biegl

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 4 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. Nástupiště
      2. Pohled od Stromovky
      3. Nadhled
      4. Pohled od promenády k výstavišti
      5. Axonometrie
      6. Schwarzplan

      Nástupiště

      

    
    


Please wait …