1. Bc. Pavel Mahdal
     Železniční stanice Praha - Výstaviště
     Railway station Prague - Výstaviště

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Železniční zastávka Praha Výstaviště, znělo zadání. Interpretovat soudobě železniční stanici je více než na místě. Železniční doprava ve vztahu k městské hromadné dopravě má velký potenciál a zároveň se ukazuje že s přidanou hodnotou těchto na první pohled technicistních staveb si moc nevíme rady. Nebo možná víme? Chtěli bychom vědět? A nebo jen nejsme spokojeni s dnešní produkcí a nevíme? Na začátku jsem neznal jasnou odpověď. Neznám jí ani teď, nicméně vím co zastávka může obsahovat, co musí obsahovat a co naopak nemůže nebo nemusí obsahovat.

     2. Synopsis

      Railway station Prague Vystaviste sounded assignment. Interpret a contemporary railway station is more than appropriate. Rail transport in relation to public transport has great potential and at the same time shows that the value added of these at first glance technicist structures you do not know much advice. Or maybe we know? We want to know? Or just we not satisfied with today's production and we do not know? At the beginning I did not know the clear answer. I don't know her even now, but I know what station can contain what must contain and what is not, or may not contain.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Štěpán Valouch

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 9 MB
      2. poster DP JPG 2 MB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      1. pohled od Výstaviště
      2. situace s vloženým parterem
      3. průhled rozšířenou ulicí strojnickou
      4. podchod a eskalátory na nástupiště
      5. nástupiště
      6. příjezd na zastávku ze směru od letiště
      7. průhled na Výstaviště z nástupiště
      8. průhled do Duk. Hrdinů
      9. průhled na Výstaviště z Duk. Hrdinů
      10. zákres do ovi mapy

      průhled do Duk. Hrdinů

      

    
    


Please wait …