1. Bc. Romana Šteflová
     Rekonverze důlního areálu Zbůch
     Reconversion of mining areal in Zbůch

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - architectural conservation and vernacular heritage studio
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Hledání identity místa po dlouhém období těžby a následného útlumu. Hledání nového využití budov, krajiny i areálu jako celku. Hledání  hodnot a možností přístupu. Respektování charakteru původní zástavby. Navrácení identity místa poškozeného demolicí centrálních budov i uzavřením dolu. Cílem je naplnění, které by otevíralo možnosti pro místní obyvatele, vytvářelo zájem blízkého i širšího okolí a nepopíralo charakter původního využití a zároveň by nabízelo využití začínajícím umělcům, řemeslníkům a studentům, kteří by zde mohli realizovat své tvůrčí záměry.

     2. Synopsis

      Looking for identity of the place after long ages of mining. Looking for new exploitation of original buildings, landscape and whole area as a complex. Looking for possibility of solutions. Respecting  character of old buildings.   Restitution identity which was damaged by demolition of central constructions. The main task is to take an advantage of place, protect original structures and create new fill. The concept gives chance to fullfil oneself for younr artists, designers, artisans and students. 

      
     1. Oponent

      prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 10 MB
      
      1. 01/12

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …