1. Bc. Kateřina Kašová
     Rehabilitace areálu zámku Dubenec
     Rehabilitation of chateau compound Dubenec

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Areál zámku a hospodářského dvora v Dubenci, který je barokního založení, se nachází poblíž Příbrami. Dříve dominantní prvek vesnické zástavby je dnes silně devastovaný (vlastní zámek v torzu, hospodářské stavby ve zchátralém stavu). Současný tristní stav areálu je jako v mnoha dalších případech důsledkem znárodnění majetku po roce 1948 a také důsledkem negativního vlivu těžby uranu v bezprostředním okolí. Cílem diplomního projektu je obnova areálu zámku Dubenec a jeho funkční oživení. Hlavním myšlenkou je opětovné navrácení zámeckého areálu do centra dění obce a vytvoření místa pro společné setkávání obyvatel Dubence, které v současnosti vesnice postrádá.

     2. Synopsis


      Compound of baroque chateau Dubenec is located near Příbram. Once dominant piece of rural development lies heavily devastated and forgotten. Present state of the compound and its surroundings is mostly caused by a property nationalization that happened after 1948. Also uranium mining which took place in near vicinity had its marks left behind. Main goal of this diploma project is to restore the whole area of chateau and bring it a new function. Aim is to reintroduce chateaus compound into the center of events happening within a village of Dubenec. Which is strongly lacking at a moment.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Karel Kuča

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 14 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …