1. Bc. Lucie Braunová
     Azylový dům s mateřským centrem u jezera Milada
     Shelter with a maternity center at lake Milada

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je navrhnout azylový dům s mateřským centrem ve městě Roudníky. Účelem tohoto zařízení je poskytnout zázemí
      matkám i otcům, kteří se z různých důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené především se ztrátou bydlení. Azylový dům pomáhá lidem v procesu resocializace a návratu k běžnému způsobu života.

     2. Synopsis

      The subject of thesis is to design a shelter with a maternity center in  the Roudníky. The purpose of this facility is to provide refuge to mothers and fathers who for various reasons find themselves in difficult social situation s associated primarily with the loss of housing. Shelter helps people in the proces of re-socialization and return to normal life.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Ke stažení

      1. portfolio DP PDF 9 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      1. situace 1_5000
      2. čárový model
      3. perspektiva
      4. širší pohled
      5. pohled ke kostelu

      situace 1_5000

      

    
    


Please wait …