1. Bc. Milan Bouček
     Chráněná truhlářská dílna u jezera Milada
     Protected carpentry workshop by lake Milada

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem diplomové práce je návrh chráněné truhlářské dílny a domova pro osoby se zdravotním postižením. Další funkcí je nabídka rekvalifikačních kurzů pro veřejnost.

     2. Synopsis

      The topic of thesis is design scheltered workshop and home for people with disabilities. Another function is to offer retraining courses for the public.
      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 18 MB
      2. poster DP PDF 6 MB
      
      1. 01/02

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …