1. Bc. Vít Holý
     Bytový dům Plzeňská
     Residential building Plzeňská

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      V území, kde se doprava chopila vlády, bylo potřeba velmi pečlivě zvažovat, do jaké míry se má dům instinktivně uzavřít do sebe a podvolit se, a do jaké míry se dopravě postavit, otevřít se do ulice a budovat z periferie kompaktní město.

     2. Synopsis

      In the area where traffic rules it was necessary to carefully consider to what extent the building should internalize instinctively and to what extent the building should open up into the street, stand resolute against traffic and thus contribute in the process of transforming former periphery into a compact city.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 11 MB
      
      1. 01/25

      Obrazová dokumentace

      1. schwarzplan
      2. situace
      3. vizualizace
      4. půdorys 1np
      5. rozložení bytů 1np
      6. půdorys 2-3np
      7. rozložení bytů 2-3np
      8. půdorys 4-6np
      9. rozložení bytů 4-6np
      10. půdorys 7np
      11. rozložení bytů 7np
      12. půdorys pp
      13. řez podélný
      14. řez příčný
      15. detail fasády
      16. pohled z ulice Vrchlického
      17. řez podél ulice Vrchlického
      18. pohled z ulice Plzeňské
      19. pohled - příjezd do Prahy
      20. vizualizace
      21. vizualizace
      22. typický byt
      23. vizualizace typického bytu

      schwarzplan

      

    
    


Please wait …