1. Bc. Martin Štrouf
     Porodní dům Nové Strašnice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kolařík
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomní projekt zpracovává území bývalé Raabizační vsi Nové Strašnice v Praze. Navrhuje urbánní strukturu založenou na principech původního sídla. Do této struktury je vložen objekt porodního domu, který navazuje na urbánní principy a rozvíjí je.

     2. Synopsis

      The diploma project focuses in the area of a former Raab village Nové Strašnice in Prague. It proposes a structure based on the principles of the former settlement. Into this structure is planted an object , the birth house, that estabilishes those principles and develops them further.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Portfolio DP - část 1 - Nové Strašnice PDF 18 MB
      2. Portfolio DP - část 2 - Porodní dům PDF 19 MB
      3. Oponentní posudek - Mgr.A. Aleš Lapka PDF 363 KB
      4. Posudek vedoucího - doc.Ing.arch. Radek Kolařík PDF 64 KB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      1. Nové Strašnice - situace
      2. Nové Strašnice - axonometrie
      3. Urbánní situace - 1PP
      4. Urbánní situace - 1NP
      5. Vizualizace - ulice Novostrašnická
      6. Vizualizace - obytná hala
      7. Vizualizace - vstupní hala
      8. Vizualizace - čekárna
      9. Porodní dům - půdorys 1PP
      10. Porodní dům - půdorys 1NP

      Nové Strašnice - situace

      

    
    


Please wait …