1. Bc. Eliška Korčáková
     Urbanistická koncepce města Nepomuk
     Urban concept of Nepomuk

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Kohout – Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Urbanistická koncepce města Nepomuk – (malo)město a krajina

      Předmětem návrhu diplomové práce je urbanistická koncepce města Nepomuk se zaměřením na vztah sídla a krajiny. Práce se zabývá současným tématem hledání vztahu města (člověka) ke krajině. V měřítku krajiny je hlavním motivem prostupnost–systém linií a míst, navázání na historické stopy. V měřítku města je to revize stávající struktury (blokové, sídlištní), určení míst pro novou zástavbu uvnitř města jako alternativa plošnému rozpínání , vymezení sítě veřejných prostor jako místa pro život obce a zelené infrastruktury jako protiváhy kamenné sítě veřejných prostor.

      Cílem diplomové práce je zvýšení kvality obytného prostředí skrze zlepšení vztahu města a krajiny.

     2. Synopsis

      Urban concept of Nepomuk – town and landscape

      The subject of the thesis is an urban concept of town Nepomuk with focusing on the relation between town and landscape. The work deals with the current theme of searching for the relation of city (man) and landscape. In the level of landscape the main motive is permeability– system of lines and spaces, built on the historic track. In the level of town it is the revision of the existing structure of blocks and housing development, determination of locations for new buildings inside the town as an alternative to the board expansion, defining the network of public space as a place for community life and green infrastructure as a counterweight to the stone network of public spaces. 

      The aim of thesis is to increase the quality of the living environment through the improvement of the relationship of the city and the landscape.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Portfolio DP PDF 15 MB
      2. Posudek vedoucího práce PDF 91 KB
      3. Posudek oponenta práce PDF 147 KB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      1. Nadhledová perspektiva
      2. Místa v krajině I
      3. Místa v krajině II
      4. U rybníka
      5. Zahrada
      6. Městská louka
      7. Park u Muchovky

      Nadhledová perspektiva

      

    
    


Please wait …