1. Bc. Eliška Valtrová
     Inovační inkubátor
     Innovation incubator

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15115 Ústav interiéru a výstavnictví
     Ateliér
     Ateliér Soukenka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem této práce je navrhnout úpravu stávajícího uzavřeného objektu městských lázní v Chomutově pro potřeby “Inovačního inkubátoru” – startovních kanceláří a dílen pro rozvoj podnikání. Do návrhu bylo zahrnuto i urbanistické řešení přilehlého parku a plochy bývalého letního stadionu včetně vazeb na historické centrum. Projekt má za cíl využít potenciál místního obyvatelstva a napomoci příchodu investorů a firem do Chomutova. 

     2. Synopsis

      The aim of this thesis is to redesign  existing but  closed  public bath in Chomutov for the needs of “Innovation incubator” – start offices and workshops for business development. Proposal design is also focused to connect existing nearby park and areas of closed summer stadium including connection to the historic center. The main goal of this thesis is to exploit a potential of local inhabitants and increase investors and companies come to Chomutov.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Oleg Haman

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 11 MB
      2. posudek vedoucího práce PDF 91 KB
      3. posudek oponenta JPG 739 KB
      
      1. 01/07

      Idea Park Chomutov

      1. Nové náměstí
      2. JV
      3. SV
      4. Startup centrum
      5. Startovní kanceláře
      6. Kavárna
      7. Situace - širší vztahy

      Nové náměstí

      

    
    


Please wait …