1. BcA. Zlatomíra Cirhanová
     Pomůcky pro handicapované
     Utilities for disabled

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Tvarůžek – průmyslový design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomní práce se zaměřuje na problematiku pomůcek pro handicapované, konkrétně pro osoby s kombinovaným postižením sluchu a zraku (osoby hluchoslepé), popisuje se zde technicky návrh hmatové pomůcky na užití vibrace pro osoby s kombinovaným postižení sluchu a zraku. V práci se dále popisuje problematika hluchoslepých, jejich komunikační metody s akcentem na užití vibrací v komunikaci a přenosu informací a práce obsahuje rovněž technický popis předmětného prototypu pomůcky.

     2. Synopsis

      Diploma work focuses on issues of aids for disabled, specifically for people with dual sensory disabilities (deaf-blind people), the thesis describes the draft of vibrating toy for people with dual sensory disabilities. It's detailing the problems of the deaf-blind, their communication methods with an emphasis on the use of vibration in communication and information transfer, in addition the thesis contains the technical description of the prototype toys design.

      
     1. Oponent

      PhDr. Lenka Žižková

      
      1. 01/25

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …