1. Bc. Markéta Korbeliusová
     Soudobá ulice, městský dům, městský blok, Praha Výtoň
     Urban structure, public space, groundfloor interface, Praha Výtoň

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem mé práce je nalezení vztahu domu a ulice. Městského domu v kompaktním bloku a jeho vztah k okolnímu prostředí a spoluvytváření prostoru pro bytí a pohyb člověka ve městě. Život v parteru v návaznosti na okolí a vytváření ulice a života domu. Hledání charakteru místa a jeho dotváření v různých měřítích a hlavně ve vztahu. Hlavní myšlenkou je doplnění, nikoliv zaplnění městské struktury. Koncept prostoru jako systém míst.

      Výtoň se nachází na hraně řeky a kompaktního města. Je vstupním prostorem do území, avšak v současné době postrádá území jasný a čitelný koncept, který by držel místo pohromadě a dával mu tvář. Jedním z prvků je setkání měřítek a jeho hodnota, fungování rozhraní jako propustných prvků - tzv. ground floor interface. Vše ve vazbě na změny prostor a scenérií - nábřeží - park - 'plac' - ulice - dům.

     2. Synopsis

      The subject of my master thesis was seeking of the relation between a house and a street, as some of few basic elements of the city structure, and the relation to its surroundings as a source of creating space for life of the city. Establishing the character of the locality while retaining its uniqueness and connection. The appearance, activities, and meanings as an identity of places. To create a 'sense of place’. I especially focused on public space in the city and housing and houses and urban blocks as a structure in contrast to public and live areas which are in a very tight connection to each other. The concept of space as a system of places. 

      Výtoň is a locality on the edge and very important, nevertheless in current situation the area has no clear concept of the the spatial relations as a whole. One of the main topics is perception of the space through the ground floor interface and the permeability. The emphasis was put on the explanation of the proposal in a wider context and also on the standard and comfort of living.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jaroslav Zima

     2. Soubory ke stažení

      1. Portfolio PDF 14 MB
      2. Posudek vedoucího práce PDF 65 KB
      3. Před_diplomní seminář PDF 13 MB
      
      1. 01/12

      Obrazy, ilustrace

      

    
    


Please wait …