1. Bc. Tadeáš Říha
     Rituál a město
     Ritual and city

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Městské rituály jsou symbolické, spektakulární události ve městě, s politickým významem a tisícovou účastí.  Události, v nichž se současné pragmatické město přibližuje době svého zrodu a důvodům své existence. Podle Gottfrieda Sempera jsou Reprezentace, Rituály a Architektura tři nejstarší oblasti lidského konání, jež stály navzájem u svého zrodu. Reprezentace v Architektuře je téma teoretické diskuze, která je stejně stará jako teorie Architektury sama. Touto prací navrhuji do tohoto bipolární diskurzu přidat třetí veličinu – rituály, skrze níž můžeme nahlédnout na vztah prvních dvou.

      Dalibor Veselý formuluje kritický úkol pro současnou Architekturu: Jak smířit vynálezy a techniku moderní doby, které již mají svou autonomii, s lidským životem, zděděnu kulturou a přirozeným světem.  Zdá se, že v mnoha ohledech v městských rituálech takové smíření můžeme pozorovat, teoretizovat a především prožít.

     2. Synopsis

      Urban rituals are at once symbolic and spectacular events in the city. They are massive in scale and political in their meaning. These events bring the contemporary pragmatic city closer to its origin and the reason of its existence.

      According to Semper, representation, rituals and architecture are three of the most ancient areas of human action. Representation in Architecture constitutes a theoretical discourse, as old as architecture theory itself. In this project, I propose to add a third entity to this discussion through which we can explore the relationship of the first two.

      Dalibor Veselý formulates a task for contemporary architecture. How to reconcile the technology f modern times, that has already gained its autonomy, with human life, inherited culture and natural world. It seems that in many ways in the urban rituals we can witness, theorise and most of all experience such a reconciliation.

      
     1. Oponent

      PhDr. Jana Tichá

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 15 MB
      2. posudek vedoucího práce PDF 261 KB
      3. posudek oponenta PDF 280 KB
      
      1. 01/03

      Axonometrie vybraných rituálů

      1. Demonstrace studentů, Náměstí Tianamen, Axonometrie
      2. Pražský projev Baracka Obamy, Hradčanské náměstí, Axonometrie
      3. 44. Prezidentská inaugurace, National Mall, Axonometrie

      Demonstrace studentů, Náměstí Tianamen, Axonometrie

      

    
    


Please wait …