1. Bc. Lukáš Houser
     Hranice města
     City borders

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá tématem bydlení v blízkosti hranice zastavitelného území v Praze. Cílem je nalezení formy zástavby, která uzavře stávající hmotu města, a zároveň bude rozhraním mezi městem a přírodní krajinou. Výstupem je návrh zastavění v Praze Hrdlořezích.

     2. Synopsis

      The diploma project treats the issues of living near the city border in Prague. The aim is to find a form that would close the current mass of the city and become an interface between the city and the natural landscape. The result is the design of a residential neighbourhood in the district of Hrdlořezy.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Václav Škarda

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 13 MB
      2. PDF 24 KB
      3. posudek oponenta PDF 533 KB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      1. Hranice města
      2. Situace
      3. Pohled 1
      4. Pohled 2
      5. Perspektiva

      Hranice města

      

    
    


Please wait …