1. Bc. Jana Horecká
     Soudobá uliční fronta - Jižní Smíchov
     Contemporary street - Jižní Smíchov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Soudobá ulice jako principiální prvek městské struktury. Tématem je formování veřejného prostoru a vztah domu, bloku, lokality a města.

      Cílem diplomové práce je napojení dnešní periferie jižního Smíchova do širšího centra se zachováním a podpořením jeho specifického přírodně industriálního rázu. Dílčím cílem je proměnit Nádražní ulici v hlavní severojižní městskou třídu levého břehu.

     2. Synopsis

      Contemporary street as the principal element of the urban fabric. The theme is the formation of public space and the relationship between building, block, locality and city.

      The thesis aims to connect today's periphery of jižní Smíchov to the city center whilst preserving and reinforcing its specific natural and industrial character. Partial aim is to turn the street Nádražní into the main north-south city avenue of the left bank.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jaroslav Zima

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 8 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …