1. Bc. Ondřej Hamršmíd
     Radnice Cheb
     Town hall Cheb

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Redčenkov
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomové práce je návrh nové stavby radnice města Cheb. Cílem projektu je vytvoření prostor pro orgány radnice a městského úřadu v citlivém kontextu k historickému dědictví místa. Věřím, že bude opět přirozeným místem shromažďování, kde se pod “křídly” demokracie uskutečňují politická rozhodnutí, ale i společenské události. Radnice by opět měla soustřeďovat intelektuální, materiální a tvořivou energii. Být ohniskem společenského zájmu.

     2. Synopsis

      The aim of this thesis is to design a new town hall building for Cheb. The project aims to create a space for town hall authorities and the Municipality in a sensitive balance to the historical heritage site. I believe that it will again be a natural gathering place where under the "wings" of democracy are made political decisions as well as social events. The Town Hall of Cheb would again concentrate intellectual, physical and creative energy. Being the focus of social interests.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Daniel Rohan

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 19 MB
      2. oponentní posudek PDF 179 KB
      3. posudek vedoucího práce PDF 127 KB
      
     1. Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …