1. Bc. Martina Sztachová
     Bytové domy Na Zatlance
     Housing complex Na Zatlance

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je navrhnout bytové domy na parcele o velikosti malého městského bloku v úpatí kopce Mrázovka. Cílem je zpracování návrhu od urbánního celku po detail bytu.

     2. Synopsis

      The subject of the master thesis is to design a housing complex on a site of a small city block under the Prague’s hill Mrázovka. The proposal focuses on a larger urban scale as well as on the detail of an apartment.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 7 MB
      2. PDF 68 KB
      3. posudek oponenta PDF 32 KB
      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …