1. Bc. Zuzana Smejkalová
     Pobytové a odlehčovací centrum pro osoby s parkinsonovou chorobou
     Recreation centre for people with Parkinson disease

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu bylo navrhnout odlehčovací a pobytové centrum pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Centrum má poskytovat širokou škálu rehabilitačních služeb nejen jako každodenní péči pro ubytované pacienty, ale i ambulantně pro pacienty z blízkého okolí. Stavba je umístěna do historické části Prahy, měla by tedy citlivě reagovat na okolní zástavbu a zároveň využít pohledy do okolí, které tato lokalita nabízí.

     2. Synopsis

      The goal of this project is to design Recreation centre for people with Parkinson‘s disease. The centre should provide a day care for accommodated patiens as well as for patiens near by. The structure is situated in historical part of Prague, so it should sensitively respond to the surrounding buildings and in the same time to exploit local panoramic views of the city.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 6 MB
      2. posudek vedoucího práce PDF 3 MB
      3. posudek oponenta PDF 4 MB
      
      1. 01/02

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …