1. Bc. Daniel Volák
     Filharmonie pro Prahu
     Philharmony for Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Hájek
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Česká hudba je historicky významná a přínosná v celosvětovém měřítku. V Praze sídlí jeden z nejuznávanějších symfonických orchestrů na světe a přesto městu chybí koncertní sál se špičkovými akustickými parametry. Město Praha již řadu let uvažuje o stavbě nové budovy filharmonie, ale odpověď na otázku o jejím umístění však stále není zodpovězena. Návrh prověřuje umístění této instituce v centru Prahy, na Klárově. Prostorová akustika je řešena akustickým schématem shoebox. Nový koncertní sál je součástí urbanistické struktury Malé Strany, a svojí návazností na řeku Vltavu citlivě doplňuje panorama Prahy.

     2. Synopsis

      Czech music is historically significant an d beneficial worldwide. Prague is home to one of the most respected symphonic orchestras in the world and there is not concert hall with excellent acoustic parameters in teh city. The City of Prague Praha has been considering the construction of a new building of Philharmonic, but the answer to the question about the site is still not answered. This project examines the location of this institution  in the center of Prague, Klárov. Room acoustics is solved by shoebox acoustic scheme. The new concert is part of the urban structure of the Malá Strana, and its links to the Vltava river sensitively complements the city.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Igor Kovačevič, PhD.

     2. Soubory ke stažení

      1. Portfolio PDF 13 MB
      2. Posudek vedoucího práce PDF 261 KB
      3. Posudek oponenta PDF 16 KB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …