1. Bc. Jan Kožnar
     Astronomické centrum Redsand
     Astronomy center Redsand

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Cikán
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem práce je návrh konverze bývalé vojenské pevnosti Red Sands Sea Fort v ústí řeky Temže na astronomické centrum. Charakteristikou je odloučenost a zapomenutost místa. Důležitým tématem projektu je trvalá udržitelnost a soběstačnost centra.

     2. Synopsis

      The subject of the thesis is a proposal for a conversion of a former army Red Sand Sea Fort from World War II in the Thames Estuary into an astronomic centre. The location is in a remote and forgotten position. Important topic of the project is sustainability of the centre and its self-sufficiency.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jiří Hejda

     2. Soubory ke stažení

      1. Portfolio PDF 10 MB
      2. Posudky vedoucího práce a oponenta PDF 233 KB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …