1. Bc. Martin Císař
     Divadlo v zámecké zahradě, Český Krumlov
     Open-air theater in the castle gardens, Český Krumlov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15116 Ústav modelového projektování
     Ateliér
     Ateliér experimentální | Florián | FLOW
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Práce hledá řešení pomocí moderních technologií v problematice otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Návrh by měl nabídnout systém skládací konstrukce, která umožní zachování divadla na jeho stávajícím místě, kde si venkovní divadlo vytvořilo již šedesáti-pěti letou tradici. Zároveň by mělo architektonické řešení, kvalitní design a subtilní konstrukce hlediště posunout točnu na jednu ze světově významných staveb v Českém Krumlově. Divadlo nebude nadále parazitovat na historii zámecké zahrady, ale vytvoří symbiotický vztah, který přispěje ještě k většímu proslavení samotné zahrady.  

     2. Synopsis

      The project seeks solutions using modern technologies in the issues of the evolving auditorium in Český Krumlov. The design should offer a system of folding structure that allows the auditorium maintaining in place where the outdoor theater has created a sixty-five year tradition. Its architectural design and subtile structure should make the Open-air theatre of the world's important buildings in the Český Krumlov. The theater will not parasitize the history of the castle gardens, but it should create a symbiotic relationship that will contribute to the glory of the gardens itself.

      
     1. Oponent

      Šimon Caban

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 14 MB
      2. PDF 128 KB
      3. posudek oponenta PDF 43 KB
      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …