1. Bc. Marek Doubravský
     Centrum prevence a boje proti HIV a AIDS
     Centre for prevention and fighting against HIV and AIDS

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Ateliér
     Ateliér Mádr
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Obsahem diplomního projektu je návrh polyfunkčního objektu, který vytváří odpovídající zázemí různorodým aktivitám občanského sdružení věnující se problematice HIV a AIDS. Centrum nabízí vedle společenských aktivit, poradenských služeb a preventivních akcích, také možnost nouzového ubytování v azylovém domě a sociálního bydlení. 

     2. Synopsis

      Diploma project is focused on the design of a multifunctional building, which creates a  suitable background for diverse activities of the civic association dealing with the issue of HIV and AIDS. The center offers in addition to social activities, counseling services and preventive actions also provide emergency shelter accommodation and social housing.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Libor Rydlo

     2. Soubory ke stažení

      1. Předdiplomní seminář PDF 12 MB
      2. Portfolio PDF 16 MB
      3. Posudek vedoucího práce PDF 108 KB
      4. Posudek oponenta PDF 301 KB
      
      1. 01/02

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled na nároží ulic Kozí a U Milosrdných
      2. Pohled z Letenských sadů

      Pohled na nároží ulic Kozí a U Milosrdných

      

    
    


Please wait …