1. BcA. Gabriela Bajdichová
     Protéza dolnej končatiny pre transtibiálnu amputáciu - chodidlo Stiletto a univerzálny protetický kryt Style
     Prosthetic leg for transtibial amputee - prosthetic foot Stiletto and universal prosthetic fairing Style

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Karel - design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Predmetom práce je návrh protetického chodidla s možnosťou zmeny výšky opätku a univerzálneho krytu na protézy, ktoré má estetickú a tým psychologickú funkciu na sebavedomie užívateľa, vďaka možnosti dotvoriť obraz seba samého. Dôraz bol kladený na ekonomické prevedenie krytu pre prípadné uvedenie na trh a mechanické riešenie nastavovania polohy chodidla.

     2. Synopsis

      The aim of this thesis is the design of prosthetic foot with adjustable heel high and design of universal prosthetic fairing with aesthetic and therefore psychological effect on user`s confidence due to the possibility to shape and design the image of himself. Emphasis was put on the economic side of possible production and distribution of the fairings and the mechanical solution of the prosthetic foot adjustment.

      
     1. Oponent

      MgA. Věra Kunhartová

     2. Soubory ke stažení

      1. Bajdichová Gabriela - portfolio DP PDF 7 MB
      2. Bajdichová Gabriela - posudek vedoucího práce PDF 90 KB
      3. Bajdichová Gabriela - posudek oponenta PDF 87 KB
      
      1. 01/14

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …