1. BcA. Anna Kutíková
     Integrace seniorů do společnosti
     Integration of seniors into the society

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Karel - design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílovou skupinou jsou primárně aktivní senioři, očekávaným cílem je navrhnout produkt, jenž by umožnil reintegrovat cílovou skupinu do společnosti skrze sdílenou aktivitu (příprava jídla). Navrhovaný produkt nese silný sociální rozměr. Bude sloužit jako platforma která umožní propojit díky společné aktivitě (vaření a společnému stolování) více věkových skupin.

     2. Synopsis

      The target group for my product are active seniors. The aim of my diploma project is to design a product which would help to reintegrate elderly people into the society through shared activity (cooking). My product lays strong emphasis upon its social dimension. It will serve as a platform which could bring different age groups together thanks to food sharing.

      
     1. Oponent

      Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 2 MB
      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …