1. Bc. Jiří Vopršal
     Trojmezí
     Trojmezí

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem práce je návrh nové čtvrti v území determinovaném přírodními prvky. Jedná se o rozsáhlou nezastavěnou oblast - Pražské Trojmezí - rozkládající se na území městských částí Prahy 10, Prahy 11 a Prahy 15, o rozloze cca 220ha.Návrh se snaží o maximální využití ploch za respektování daností a limitů v území. Vytváří plnohodnotnou městskou čtvrť, která nabízí okolní zástavbě chybějící vybavenost.

     2. Synopsis

      My thesis deals with proposal of a new district in the territory determined by natural elements. This territory is a large undeveloped area called "Prazske Trojmezi", covering the territory of the city of Prague 10, Prague 11 and Prague 15, which is an area of about 220 hectares. My proposal seeks to maximize space utilization while respecting limits and confines of the territory. It creates a full-fledged urban district, which offers missing amenities to the surrounding area.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Jiří Vopršal - portfolio DP PDF 18 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      1. nadhledová perspektiva
      2. hlavní urbanistický návrh
      3. řezy
      4. náměstí
      5. hlavní ulice
      6. hranice sadu
      7. pěší ulice v řadové zástavbě

      nadhledová perspektiva

      

    
    


Please wait …