1. Bc. Eva Rosenová
     Bytový dům Na Zatlance
     Apartment Building Na Zatlance

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce bylo navrhnout bytové domy na parcele velikosti městského bloku pod kopcem Mrázovka. Cílem bylo zpracování návrhu z hlediska urbánního celku až po detail bytu. Důraz byl kladen na odůvodnění návrhu v širším kontextu a ověření standardu a komfortu bydlení.

      Z celkové atmosféry současného Smíchova je stále zřejmá jeho původní průmyslová historie, vnímáme ale i vznešenost činžovních domů a letohrádků. Tyto dvě nálady Smíchova jsou pro mne silným prvkem jeho charakteru. Výraz domu vychází právě ze spojení přetrvávající drsnosti čtvrti a noblesy okolních domů.

     2. Synopsis

      The subject of the master thesis was to design a housing complex on a site of a city block under the Prague’s hill Mrázovka. The proposal focuses on a larger urban scale as well as on the detail of an apartment. The emphasis was put on the explanation of the proposal in a wider context and also on the standard and comfort of living.

      The atmosphere of the Smíchov quarter is nowadays still influenced by its industrial history, but we also perceive the magnificence of its residential areas. These ambiences are two strong aspects of the quarter’s special character. The expression of the house is based on the conjuction of persisting roughness of the quarter and nobility of the surrounding buildings.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Eva Rosenová - portfolio DP PDF 17 MB
      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      1. Na Zatlance/U Santošky
      2. ulice Ostrovského
      3. dvůr-zahrada
      4. pohled z terasy
      5. nárožní byt
      6. mezonetový byt na nároží
      7. uliční fasáda

      ulice Ostrovského

      

    
    


Please wait …