1. Bc. Petr Sládek
     Dostavba Staroměstské radnice v Praze
     Completion of the Old Town City Hall in Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je ideový architektonický návrh Staroměstského náměstí a dostavby staroměstské radnice. Výsledkem je nalezení a vypracování architektonicko-urbanistického řešení rozporuplného místa. 

      Návrh má zohlednit ideové, historické a umělecké aspekty daného prostředí a dospět souladu s politikou územního rozvoje při uznání hodnot pražské památkové rezervace.

     2. Synopsis

      The thesis deals with the conceptual architectural design of the Old Town Square and completion of the Old Town Hall. The goal is to find and develop architectural and urban design contradictory place. 

      The proposal has taken into account the ideological, historical and artistic aspects of the environment and achieve compliance with development policy in recognition of the values of the Prague Historical Reserve.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Petr Sládek - portfolio DP PDF 6 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …