1. Bc. Hana Pleskačová
     Muzejní oáza
     Museum Oasis

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem mé diplomové práce je regenerace oblasti nacházející se v okolí Národního muzea. Tzv. "Muzejní oáza" je vymezená Severojižní magistrálou, místem jejího rozdvojení a areálem Národního muzea. Jedná se o veřejný prostor, jehož důležitost je v celopražském kontextu zásadní. Nachází se v klíčové pozici na spojnici Nového Města a Vinohrad, v těsné vazbě na Václavské náměstí a Vinohradskou třídu. Sídlí zde významné kulturní instituce, obě budovy Národního muzea a Státní opera.

     2. Synopsis

      Topic of the Master thesis is regeneration of area around the National muzeum in Prague. So called „Museum Oasis“ is defined by the traffic artery Severojižní magistrála and the area of the National Museum. It is a public space with significant importance in the context of the whole city of Prague. It is placed in the position in between two parts of Prague with a direct connection to the Wenceslas Square and Vinohradská Street. There are important cultural institutions, both buildings of the National Museum and the State Opera house.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Hana Pleskačová - portfolio DP PDF 16 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. kontext
      2. axonometrie_1
      3. aconometrie_2
      4. vizualizace_1
      5. vizualizace_2
      6. vizualizace_3

      kontext

      

    
    


Please wait …