1. Bc. Eva Kubjátová
     Institut antikomunismu
     Institute of Anticommunism

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Hradečný-Hradečná
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      V každé době vznikají v reakci na aktuální situaci určité vzorce myšlení. I když se podmínky změní, programy zůstanou. Navrhuji dům proti komunismu v nás. Institut jako prostor k setkávání, jako zdroj síly, inspirace a materiálu.

      Skrze velké prosklené otvory vidí návštěvník z atria všechny části: kavárnu bez obsluhy, knihovnu s vybranou literaturou, přednáškovou místnost, studovnu a badatelnu, kterými bude institut rozvíjet člověka ve vztahu k ostatním lidem, věcem, okolí, zemi a sobě. Po rampách stoupá výš až k místu, odkud spolu s ostatními odnáší žulové kostky - stavební kameny - ven před budovu, aby společnými silami dostavěli své náměstí.

     2. Synopsis

      Every time special behavior patterns appear in response to the actual situation. Even though circumstances change, programs remain. I design a house against communism in us. The Institute like space for meeting people, like source of energy, inspiration and material.

      The visitor can see all the parts through large glazed openings just from an atrium: cafe without service, library with selected literature, lecture hall, study and research room. This is the way, how it will foster the relationship between man and other people, things and nation. Ramps lead the visitor up to the place, wherefrom he can bring granite cubes together with others in front of the building to finish their new square.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Eva Kubjátová - portfolio DP PDF 6 MB
      2. oponentní posudek PDF 184 KB
      3. posudek vedoucího práce PDF 69 KB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled z ulice Běohorská
      2. Pohled z ulice Patočkova
      3. Situace - první fáze
      4. Situace - finální fáze vydláždění
      5. Koncept
      6. Vnitřní atrium s rozebiratelnými kostkami
      7. Pohled z nového náměstí

      Pohled z ulice Běohorská

      

    
    


Please wait …