1. Bc. Klára Brožová
     Dotvoření urbanistické struktury mezi centrem Ostravy a částí Fifejdy
     Designing Urbanistic Structure Between the Centre of Ostrava and Fifejdy Area

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Urbanistické řešení území v blízkosti centra Ostravy. Revitalizace oblasti a náhrada nefunkčních celků plnohodnotnými stavbami s širokou využitelností zapadající do potřeb a požadavků moderního městského stylu. Cílem této práce je navrhnout vhodné řešení situace ve vymezené oblasti zvýšením její atraktivity a celkové využitelnosti pro občany. V práci je také přikládán zřetel na propojení centra právě s tímto zpracovávaným územím za účelem přilákání obyvatel do této časti.

     2. Synopsis

      Urbanistic solution of the area located near the centre of Ostrava. Revitalization of mentioned area and substitution of non-functional units with full-valued buildings with broad utilization fitting the requirements and needs of a modern city lifestyle. The main goal of this thesis is to design a appropriate solution of the situation concerning the given area by rising its attractivity and general possibilities for use for local citizens. One of the goals of this thesis is creating a connection between city centre and this area following a purpose of attracting more people to come to this area.  

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Klára Brožová - portfolio DP PDF 18 MB
      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      1. Plachta 1
      2. Plachta 2
      3. Foto modelu 1
      4. Foto modelu 2

      Plachta 1

      

    
    


Please wait …