1. Bc. Anita Prokešová
     Jižní Město - Regenerační lokalita Hviezdoslavova / Mikulova / Michnova
     Jižní Město - Neighborhood for Regeneration Hviezdoslavova / Mikulova / Michnova

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Plicka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá regenerací sídliště Jižní Město v Praze, konkrétně lokalitou vymezenou ulicemi Hviezdoslavovou, Mikulovou a Michnovou a Centrálním parkem. Práce analyzuje dnešní stav lokality a následně navrhuje takové regenerační zásahy, které významným způsobem zvyšují obytný standard území. Po vybourání nevhodné zástavby nabízí návrh obyvatelům novou hodnotu ve formě parku propojeného se zahradami komunitního centra a mateřské školy. Návrh se zaměřuje především na regeneraci a hierarchizaci parteru, dále doplňuje lokalitu o nové budovy. Návrh je šetrný k stávajícím stromům. Regenerační zásahy mohou být pojaty jako vzorové pro řešení dalších částí sídliště Jižní Město i jiných panelových sídlišť obecně.

     2. Synopsis

      This diploma project deals with a regeneration process of housing estates in Jižní Město in Prague, precisely the district confined by Hviezdoslavova, Mikulova, Michnova street and the Central Park. The project analyzes the current state of this district as well as proposes a set of amendative interventions that improve the quality of the living environment in the area. After demolishing improper buildings, the proposal offers to residents a new value in the form of a park, which is connected to the community center’s garden and the kindergarten. The proposal focuses primarily on the regeneration and formation of hierarchy in public spaces. Furthermore it completes the site with new building design. The design is not hostile to current vegetation. These regenerative interventions can be seen as a template for the regeneration of other neighborhoods of Jižní Město or any other housing estates in general.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Anita Prokešová - portfolio DP PDF 17 MB
      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      1. Nadhledová perspektiva
      2. Koncept Jižního Města
      3. Koncept řešené lokality
      4. Situace řešené lokality
      5. Park v lokalitě
      6. Obytná zóna
      7. Pohled z Centrálního parku do lokality
      8. Hlavní třída Hviezdoslavova

      Nadhledová perspektiva

      

    
    


Please wait …