1. Bc. Cyril Pavlů
     Living Closer - Udržitelná revitalizace sídliště
     Living Closer - Toward a Sustainable Future of Housing Estates

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15121 Ústav prostorového plánování
     Ateliér
     Landscape & Architecture
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Pražská sídliště jsou domovem pro skoro polovinu obyvatel hlavního města. V posledních dvaceti letech mnoho obyvatel sídlišť odešlo kvůli nepříznivému prostředí, které na sídlištích vlivem jejich degradace a nedostatečné vybavenosti vzniklo. V současné době, kdy se území Prahy stále rozrůstá do okolní krajiny, jsou to právě sídliště, která by mohla být v budoucnosti regenerována a revitalizována a svojí blízkostí k přírodě, napojení na městskou hromadnou dopravu či rekreačními plochami nabídnou udržitelnou alternativu k současné suburbánní zástavbě.

      Diplomní projekt představuje regeneraci jedné části největšího pražského sídliště Jižní Město I., do kterého je v budoucnu plán zavést tramvajovou trať. Projekt využívá potenciálu, který takovýto plán má a prezentuje vizi pro udržitelnou transformaci čtvrtě Ke Kateřinkám, do které je navržena nová tramvajová zastávka a s ní spojené smíšené funkční využití, kterého je místě výrazný deficit. Hlavním cílem projektu je vytvoření veřejných a komunitních prostranství pro současné i budoucí rezidenty, implementace udržitelného systému dopravy a vytvoření kvalitního a zdravého životního prostředí v řešeném území.

     2. Synopsis

      The housing estates of Prague are home for almost half of the city’s inhabitants. In the last 20 years many people have left the estates due to the dissatisfying living environment, which have not changed much in the last two decades. With the increased sprawl of the city of Prague, the housing estates regeneration could offer an alternative to the suburban living, as they in most cases have the benefit of being close to large natural areas and their open spaces can provide many opportunities for recreation, as well as the benefit of good connection to the public transportation, which is a crucial element of a sustainable future.

      This project presents a vision for regeneration of one of the parts of the largest housing estates of Prague, South City I, which is planned to have a tram line implemented in the future. The regeneration project uses the potential of a new tram stop placement in one of the neighborhoods Ke Kateřinkám to transform the whole neighborhood into a sustainable area with newly created work and retail places, revitalized housing and diverse public realm. The main focus of the project is on making people live closer together, by creating various public and community spaces, closer to the city, by implementing sustainable means of transportation and closer to nature, by creating diverse urban landscape within the neighborhood.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Cyril Pavlů - portfolio DP PDF 19 MB
      
      1. 01/17

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …