1. Bc. Markéta Procházková
     Zástavba obytného okrsku Veleslavín
     Veleslavín Residential District

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Krátký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

           Cílem práce se stala zástavba území, dříve sloužícího bývalému zahradnictví, rodinnými domy. Určujícími prvky pro návrh byla blízkost železniční tratě u jižní hranice řešeného území, terén mírně se svažující k severo-východu a také potok protékající v severní části. Ve výsledku byly navrženy celkem tři typy atriových domů. Jejich atria poskytují nejen soukromí a prosvětlení interiérů, ale vytváří také do jisté míry akustickou bariéru zmíněné železnici. Jako doplňková funkce k bydlení byl navržen objekt restaurace a obchodu umístěný v západní části území.

     2. Synopsis

           The aim of the work is a development of family houses on the area of the former gardening. Determining factors for the design is the proximity of the railway at the southern boundary of the area, terrain gently sloping to the north-east and the stream in the northern part. As a result three types of atrium houses (or courtyard houses) have been designed. The courtyards not only provide privacy and light into the interior, but also creates an acoustic barrier against the railway. As an additional function to the housing there has been designed restaurant and store located in the western area.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Markéta Procházková - portfolio DP PDF 10 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …