1. Bc. Pavlína Jochcová
     Vertikální satelit - Ecohousing
     Vertical Village - Ecohousing

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Suske Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Návrh maximálně energeticky a potravinově soběstačného komplexu

      obytných budov se základní vybaveností do prostoru bývalých velkoskleníků v Praze - Hodkovičkách, který si klade za cíl propojení výhod života v městském bytě spolu s atraktivitou rodinného domu.

     2. Synopsis

      Design of maximum energy and food self-sufficient complex

      residential buildings with basic amenities to the area of the former greenhouses in Prague - Hodkovičky, which aims to link the benefits of living in a city apartment, along with the attractiveness of the family house.

      
      1. 01/13

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …