1. Bc. Jana Kusbachová
     Praha - Trojmezí
     Prague - Trojmezí

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Pražské Trojmezí je zapomenutý segment krajiny uvnitř kompaktního města. Cílem projektu je nalézt optimální poměr zastavitelných a volných ploch, definovat jejich charakter a podpořit snadné a přirozeně fungující propojení celé oblasti. Koncept navrhované zástavby je založen na doplnění vývoje okolních struktur připomínajících koláž, kdy v jednu dobu vznikaly ucelené urbanistické celky podobného charakteru. 

     2. Synopsis

      Trojmezi is a left segment of landscape in compact Prague city. The goal of this project is to find the optimum ratio between developable area and landscape, define their characters and support simple and natural connection through the territory. The development concept is based on completion of surrounding structure formation, which looks like a collage of urban units formed at the same time.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Jana Kusbachová - portfolio DP PDF 7 MB
      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …