1. Bc. Petra Janoušková
     Obnova areálu bývalého děkanství, Horní Slavkov
     Restoring the Former Deanery, Horní Slavkov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je obnova budovy děkanství a citlivá dostavba bývalého areálu novotvary, které přispějí ke vzniku nového společensko - kulturního a vzdělávacího centra ve městě Horní Slavkov.

     2. Synopsis

      The subject of this thesis is to restore the building of the deanery and sensitive completion former grounds of neoplasms, which contribute to the emergence of a new social-cultural and educational center in Horni Slavkov.

      
     1. PORTFOLIO

      1. Petra Janoušková - portfolio DP PDF 19 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      1. CELKOVÝ POHLED
      2. POHLED Z LETNÍ TERASY
      3. POHLED Z NÁDVOŘÍ
      4. POHLED NA TERASOVOU ZAHRADU
      5. POHLED OD HŘBITOVA

      CELKOVÝ POHLED

      

    
    


Please wait …