1. Bc. Jan Kyznar
     Revitalizace lokality Zdiměřická Jižního Města
     Zdiměřická Area Revitalisation in Jižní Město

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Kohout – Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Práce se zaměřuje na hledání přístupu k obnově sídliště a způsobu jeho rozvoje. Na základě analýz Jižního Města byla vybrána lokalita, která prošla revizí veřejného prostoru. Na úrovni lokality je těžištěm návrhu potvrzení urbánní struktury, definování ohniska lokality, charakterů míst, předprostorů panelových domů a kultivace dopravy v klidu. Druhou částí je návrh domu vycházející z doplnění v měřítku lokality. Důraz je kladen především na přínos kvalit současným obyvatelům lokality, poskytnutí hodnotného bydlení novým obyvatelům domu a doplnění chybějící nabídky. Programem domu bylo dostupné bydlení, řešení dopravy v klidu, nabídka služeb v parteru a vazba na veřejný prostor.

     2. Synopsis

      The thesis concentrates on searching of the approach for renewal of the housing estate. On the basis of the analyses of Jižní Město, a locality was chosen and underwent the process of public space revision. At the local level, the focus of the project is on the acknowledgement of the urban structure, defining the centre of the locality, the character of the area, outside entrance area of blocks of flats and cultivation of parking places. The second part is the project of the building itself. It is based on the need of completion of the area. The emphasis is put on the contribution to benefits to the residents, providing quality living to the newcomers and completing the offer of various housing. The aim of the project was to offer affordable housing, parking places, services in outside entrance areas and relation to public space.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Jan Kyznar - portfolio část 1 PDF 15 MB
      2. Jan Kyznar - portfolio část 2 PDF 20 MB
      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      1. Dům
      2. Jižní Město
      3. Jižní Město
      4. Lokalita
      5. Jádro lokality - náměstí s domem
      6. Situace - dům s náměstím
      7. Dům - terasa
      8. Obytná ulice za domem
      9. Pohled do náměstí

      Dům

      

    
    


Please wait …