1. Bc. Tereza Vybíralová
     Inkluzivní waldorfská škola Lipsko
     Inclusive Waldorf School Leipzig

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem práce je návrh nového areálu inkluzivní waldorfské školy v Lipsku. V současnosti se na pozemku o rozloze cca 2 ha v bývalé průmyslové čtvrti nachází Karl Schubert Schule Leipzig, která jako soukromý investor reálně uvažuje o výstavbě nové budovy. Diplomový projekt by tedy měl dát kolegiu učitelů a rodičům jasnější představu o možnostech projektu, měl by pomoci konkretizovat požadavky školy, ukázat další pohled na waldorfskou architekturu a hlavně investora inspirovat.

     2. Synopsis

      The aim of the master´s project is an architectural design of inclusive waldorf school complex. Karl Schubert Schule Leipzig is situated in the area of ca. 2 ha in the former industry zone and as a private investor school considers a construction of a new building. The master’s project should give a clearer opinion about possibilities of the design to the association of teachers and parents, it should help concretize school´s requirements, provide another perspective on waldorf architecture and mainly inspire the investor.

      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      1. nadhled
      2. zákres
      3. pohled z náměstí

      nadhled

      

    
    


Please wait …