1. Bc. Lucie Ráchel Dřevíkovská
     Pražské archeologické muzeum
     Archeological Museum Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomní projekt se zabývá problematikou zapojení reziduálních ploch kolem vysokokapacitních komunikací do struktury města. Téma je zpracováno na příkladu severojižní magistrály, a to konkrétně na území Těšnova, které je dopravní infrastrukturou velmi negativně ovlivněné a které zároveň leží ve významné poloze vůči centru. Na toto místo je navržena studie na Pražské archeologické muzeum.

     2. Synopsis

      The diploma project is focused on the integration of residual spaces along high-capacity roads into the fabric of the city. The topic is dealt with on the example of the Prague „magistrála“ in the area of Těšnov. This place is very negatively affected by transport infrastructure and lies in an important position with regard to the center, it is therefore chosen for the study of Prague Archaeological Museum.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. Portfolio diplomní práce PDF 18 MB
      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …