1. Věra Fišerová
     Cohousing pro seniory Litomyšl
     Senior Cohousing Litomyšl

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Stempel & Beneš
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Senior cohousing je určen především lidem, kteří přemýšlejí o svém stáří dříve než ostatní. Cohosing je alternativní způsob bydlení, kde je kladen důraz na společné prosotry a vybavení, za účelem snížení nákladů na bydlení. Navzdory tomu, že cohosing je orientovaný na život v malé skupině lidí, nacházejí se zde i části, kde obyvatel nachází své soukromí. Solečné a soukromé prostory jsou striktně odděleny.

      Dům je situován v těsné blízkosti sporotvního areálu v Litomyšli. Nachází se zde potok, který protéká pozemkem, a který byl jedním z útvařejících prvků hmoty domu. Dům je rozdělen na dvě části. První obsulžná hmota s kamenným obkladem slouží jako funkční i vizuelní opora druhé části domu s dřevěným obkladem. Dřevěná část s byty je orientována k potoku. Mezi dvěma hmotami se nachází chodba, která má evokovat městkou ulici s náměstím.

      Hlavním konceptem bylo vytvoření malého města pod jednou střechou, kde mohou lidé žít, tvořit, stravovat se, trochu si zasportovat a setkávat se s ostatními obyvateli. Navzdory umístění domu, obyvatelé jsou stále v docházkové vzdálenosti od centra. Toto místo má svoji vlastní míru soukromí a lidé jsou blízko přírodě.

      Všechny byty jsou navrženy velkoryse pro bydlení v páru. Velká okna v části bytů otevírají výhled na potok a spojují tak ineriér s exteriérem.

     2. Synopsis

      Senior cohosing is especially for  the people who think about their senescence much early than the others. Cohousing is an alternative way of housing where is emphasized on common spaces and facilities to reduce  living cost. However, the cohosing is orientated on the living in a smaller group, there is space for individual privy life as well. The common and privy areas are strictly divided.

      The house is situated in the quiet place next to the spor area in Litmoyšl. There is a stream which run along the site and which was one of the creating factor of the house figure. House is divided into two parts. First utility part with stone coat serve as support for the living part in a wooden coat. The part with flats is orientated to the stream. There is a hall between two parts and it should avoke an imagery of the town street which is roofed with glasses panels.

      The main consept is a small town under one roof where people can live, crate, eat, make a little sport and meet each other. In spite of the location the site is still very close to the Litomyšl‘s center. It has it‘s own measure of privacy and people are closer to nature.

      All flats are generous and design only for couples. The large windows in living part open the view on the stream and connect the inerior with exterior.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Kamil Štajgl

     2. Soubory ke stažení

      1. Věra Fišerová - portfolio BP, část 1 PDF 17 MB
      2. Věra Fišerová - portfolio BP, část 2 PDF 17 MB
      3. Věra Fišerová - portfolio BP, část 3 PDF 3 MB
      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      1. exterier
      2. interier hala
      3. interier jidelna
      4. jih
      5. sever
      6. schema
      7. situace
      8. východ
      9. západ

      exterier

      

    
    


Please wait …