1. Antonín Hampl
     Bytový dům Za Haštalem
     Apartment House Za Haštalem

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Novotný – Koňata – Zmek
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Dům se nachází na konci uličky Za Haštalem. Zde navazuje na okolní zástavbu, avšak odsazením vytváří nádvoří a podporuje charakter slepé uličky. Stává se z něj cíl, ke kterému zamířím jen pokud k tomu mám důvod.

     2. Synopsis

      The building is located in the end of alley Za Haštalem. Here i is composed between surrounding buildings, but with it's offset it creates a courtyard and supports the character of the dead end. It becomes a destination, to which I go, only when I have a reason. 

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Štěpán Kubíček

     2. Soubory ke stažení

      1. Anotnín Hampl - portfolio BP PDF 20 MB
      2. Anotnín Hampl - posudek vedoucího práce DOCX 15 KB
      3. Anotnín Hampl - posudek oponenta PDF 111 KB
      
      1. 01/02

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …