1. Bc. Kateřina Kamenická
     Semily - Řeky - mezi městem a krajinou
     Semily - Řeky - Between the City and Countryside

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Sportovní ostrov.

      Cílem projektu je návrh koncepčního řešení pro území na hranici města mezi řekou Jizerou a náhonem k bývalé textilní továrně na zpracování bavlny. Práce se neomezuje pouze na oblast rozvoje stávajícího ostrova, ale přesahuje dále do krajiny.

      Navrhuji využít potenciálu místa ke sportovně rekreačním aktivitám. Vytvářím systém drah a cest, které propojují nejen separované části ostrova, ale také ostrov s městem a jeho okolím.

     2. Synopsis

      The Sports Island.

      The aim of my diploma project was to design a conceptual solution of the area located between the Jizera river and the mill race of the former cotton processing textile factory. My work is not limited only to the development of the island itself, but it also extends to the nearby countryside.

      I propose to utilize the potential of this place as the area for sports and recreational activites by creating the system of tracks and paths. They will not only interconnect separated parts of the island but, at the same time, the island with the town and its surroundings.

      
     1. Oponent

      doc. Ing. arch. Jakub Cigler

     2. Soubory ke stažení

      1. Kateřina Kamenická - portfolio PDF 15 MB
      2. Kateřina Kamenická - posudek vedoucího práce PDF 42 KB
      3. Kateřina Kamenická - posudek oponenta PDF 184 KB
      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …