1. Bc. Kristýna Pesrová
     Letenské divadlo
     Letna Theatre

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Císler
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem projektu je zatraktivnění veřejného prostoru pražského Letenského náměstí nahrazením stávající budovy supermarketu adekvátním veřejným prostorem s novou budovou moderní divadelní scény typu Black box theatre.

     2. Synopsis

      The main topic of the project is Prague Letenské square revitalisation. The tagret is fullfilled by substituting the present supermarket building with new adequate public space and new Black box theatre building.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Ivo Herman

     2. Soubory ke stažení

      1. Kristýna Pesrová - portfolio PDF 7 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …