1. BcA. Aneta Krutilová
     Návrh pavilonu
     Design of the Pavilion

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Fišer – průmyslový design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je tvarové zpracování návrhu prostoru pavilonu neboli terasy nedaleko Prahy v obci Zlenice. Součástí je návrh vybavenosti terasy, výběr materiálu s důrazem na konstrukční řešenía splnění požadavků zadavatele.

     2. Synopsis

      The subject of the thesis is processing  design of pavilion or terrace near Prague in the village Zlenice. As part of the proposal terrace is equipment, material selection with an emphasis constructional solution and fulfillment client requirements.

      
     1. Oponent

      Bc. Lukáš Reitinger

     2. Soubory ke stažení

      1. Aneta Krutilová - portfolio PDF 7 MB
      
      1. 01/15

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …