1. Bc. Viachaslau Filipenka
     Port City Holešovice
     Port City Holešovice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15123 Ústav stavitelství I
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomové práce je rozvinout stávající administrativní zástavbu na předpolí Libeňského mostu formou nabídky nových atraktivních administrativních prostor, včetně společenských a relaxačních možností, které by vytvořily polyfunkční celek, napojený nejen na městskou hromadnou dopravu, ale i na lodní provoz na Vltavě.

     2. Synopsis

      The aim of the this thesis is to develop the existing administrative buildings in the foreground of Liben bridge by offering new attractive office space, including social and relaxation options, which would create a multifunctional complex, connected not only to public transportation,but also to the boat traffic on the Vltava river.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Aleš Papp

     2. Soubory ke stažení

      1. Viachaslau Filipenka - portfolio PDF 20 MB
      
      1. 01/23

      Obrazová dokumentace

      1. zákres do fotografie
      2. umístění projektu
      3. širší vztahy
      4. situace
      5. koncept
      6. koncept
      7. koncept
      8. koncept
      9. koncept
      10. koncept
      11. koncept
      12. koncept
      13. pohledy
      14. vizualizace - exteriér
      15. vizualizace - exteriér
      16. vizualizace - exteriér
      17. vizualizace - exteriér
      18. vizualizace - exteriér - střešní zahrada
      19. vizualizace - interiér - vstupní část
      20. vizualizace - interiér - lobby
      21. vizualizace - interiér - office
      22. vizualizace - interiér - office
      23. vizualizace - interiér - fitness centrum

      zákres do fotografie

      

    
    


Please wait …