1. BcA. Dominika Bočková
     Varaibilní Organizér Prostoru
     Variable Space Organizer

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Karel - design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Problém organizace prostoru, jak z volného, prázdného prostoru postavit vybavení interiéru, popřípadě exteriéru, bez námahy a rychle a zase stejně rychle a pohodlně jej rozebrat zpět a vytvořit tak volný prostor, či přestavit objekty do jiné podoby sloužící jinému účelu.

      Návrh je určen především do interiéru, ale vzhledem k použitým materiálům a technickým parametrům je vhodný i pro užití v exteriéru - zahrady, terasy, dvory, parky apod. Je určen pro uživatele s alternativním přístupem k vnímání zažitého systému obytného prostoru. Objekty vytvářejí spíše sochu v prostoru, která je mnoha způsoby variabilní a díky použitým materiálům i ekologicky šetrná.

      Stavba

      Jednotlivý modul se skládá ze dvou částí tří svařených trojúhelníků, které se následně spojí k sobě.

      Na jakoukoli stěnu lze přidat desky, které tak vytváří uzavřený, či polo uzavřený objekt. Jednotlivé moduly se na sebe navazují jednotlivě přidanými trojúhelníky tak, aby vyplňovaly prostor beze zbytku.

      Základem je jedno balení, které obsahuje jeden základní modul - osmistěn, volný trojúhelník na vložení, vrchní deska a stahovací pásky, na dvě použití. Další komponenty lze dokoupit po meších baleních, či jednotlivě. Návod obsahuje, jak složit jeden modul, dále jak složit několik základních prvků - úložný prostor, dělící stěna, policová stěna různých velikostí, lavice, stolek, křeslo apod. Variabilita systému však nabízí zapojit invenci a strukturu si poskládat dle libovolného úsudku. Je určen pro lidi, co chtějí mít něco neobvyklého, variabilního a ekologicky šetrného.

      Materiály

      tělo - železné pruty, svařené, černé barvy, možnosti libovolné barevnosti

      spoje - elektrikářské stahovací pásky, plast

      sedák - recyklovaný polypropylen, či dřevo

      borovicová překližka, přirozené barvy a struktury, či barveno, libovolná barevnost

     2. Synopsis

      Problem organization of space. How to build equipment from empty free space in interior or exterior, easily and quickly, and again just as quickly and easily disassembled back and create space, or rebuild objects into other forms serving a different purpose.

      It is addressed primarily to the interior, but due to the materials and technical parameters is also suitable for use outdoors - gardens, patios, yards, parks, etc. It is designed for users with an alternative approach to perception experienced by the living space. Objects created rather a sculpture in space, which is in many ways a variable due to the materials used and environmentally friendly.

      Construction

      A single module consists of two parts welded three triangles, which are then joined together.

      On any wall boards can be added, so that creates a closed or semi closed object. The individual modules are interconnected triangles individually added, to fill the space completely.

      The basis is a single package that contains a basic module - octahedron, the free triangle insert, top plate and ties for two uses. Other components can be purchased for mosses packs or individually. Instruction includes how to pass a module, as well as how to fold a few basic elements - storage space, partition walls, wall shelves of different sizes, bench, table, chair, etc. It is designed for people who want to have something unusual, variable, and environmentally friendly.

      Materials

      body - iron rods, welded, black color, any color options

      connections - electrical cable ties, plastic

      board - recycled polypropylene or wood

      pine plywood, natural color and texture, or paint, any color

      
     1. Oponent

      MgA. Jan Fabián

     2. Soubory ke stažení

      1. Dominika Bočková - portfolio PDF 10 MB
      2. Dominika Bočková - posudek vedoucího práce DOC 27 KB
      3. Dominika Bočková - posudek oponenta RTF 3 KB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …