1. BcA. Tereza Bílková
     Veřejný mobiliář s využitím materiálu HI-MACS
     Public Furniture Using HI-MACS

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Fišer – průmyslový design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem práce bylo navrhnout odpočivný prvek veřejného mobiliáře určeného do prostor s vysokou provozní zátěží, jakými jsou stanice metra nebo vlaková nádraží. Návrh se řídí zásadními ergonomickými zásadami a požadavky. Zvoleným materiálem je umělý kámen HI-MACS, jakožto extrémně trvanlivý materiál s vynikajícími hygienickými vlastnostmi.

     2. Synopsis

      The purpose of the thesis was to design a notch element of public furniture designated to spaces with high duty, such as metro station or train station. The design follows fundamental ergonomic principles ang requirements. Chosen material is an artificial stone HI-MACS, an extremely durable material with extraordinary hygienic properties.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Tomáš Valent, CSc.

     2. Soubory ke stažení

      1. Tereza Bílková - portfolio PDF 3 MB
      2. Tereza Bílková - posudek vedoucího práce JPG 53 KB
      3. Tereza Bílková - posudek oponenta DOCX 13 KB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …